Färdtjänst & riksfärdtjänst

BeställningAnsökan och reglerBlanketterTaxaLedsagarbiljett


Beställning av färdtjänst

För att beställa färdtjänstresa ring 0771 - 64 64 65.
Om du behöver textförmedling ring 90160.

Vill du avbeställa ringer du 0771 - 64 64 65.
Då undviker du risken att bli ersättningsskyldig för framkört fordon.
 Läs mer om att beställa resan via mail eller SMS >>


Telefontider

Beställningscentralen är öppen:
Vardagar kl. 06.00-22.00
Lördagar och heldagsaftnar kl. 07.00-22.00
Sön- och helgdagar kl. 08.00-22.00
 

Viktigt att tänka på! 

När du beställer din resa vill personalen vid beställningscentralen veta:
  • Ditt namn
  • Tid och adress för hämtning och returresa
  • Om du har ledsagare eller medresenär med dig
  • Om du behöver någon extra hjälp
  • Om du använder hjälpmedel, t ex rollator eller rullstol
  • Kom ihåg att alltid beställa din resa i god tid!
Din egenavgift betalar du direkt till chauffören vid resans start.

 

Information om hur du ansöker om färdtjänst/riksfärdtjänst och vilka regler som gäller


Region Gävleborg ansvarar för tillståndsgivningen i Bollnäs, Hofors, Nordanstig, Ockelbo och Söderhamns kommuner. Du som bor i någon av dessa kommuner och önskar ansöka om färdtjänst/riksfärdtjänst eller har några frågor vänder dig till handläggare på X-trafik via telefon 0771-12 12 11, telefontid måndag-torsdag kl 08.00-11.30 samt 12.30-16.00, fredagar samt dag före helgdag kl 08.00-11.30, eller via e-post: fardtjanst.xtrafik@regiongavleborg.se.
Om du bor i någon annan kommun i länet vänder du dig till din hemkommun.

Blankett för utskrift

(gäller endast boende i Bollnäs, Hofors, Nordanstig, Ockelbo och Söderhamns kommun)
 Ansökan färdtjänst
 Ansökan riksfärdtjänst
 Läkarutlåtande för färdtjänst och riksfärdtjänst


Färdtjänsttaxa

fr o m 150101
Zon Vuxen* Barn och ungdom**
1 45 kr 25 kr
2 55 kr 30 kr
3 70 kr 35 kr
4 85 kr 45 kr
5 105 kr 55 kr
6 120 kr 60 kr
7 135 kr 70 kr
8 150 kr 75 kr
9 165 kr 85 kr
10 200 kr 100 kr
* Gäller från och med den dagen man fyller 20 år.
** Gäller till den dag man fyller 20 år.

Riksfärdtjänsttaxa >>


Gratis resor för ledsagare! 

Du som har rätt till att åka färdtjänst och är folkbokförd i Gävleborgs län kan beställa ett färdbevis för ledsagare. Ledsagarbiljetten är personlig för dig som är färdtjänstberättigad. Du betalar ordinarie avgift men din ledsagare reser gratis tillsammans med dig på X-trafiks bussar och X-tåg i hela länet och lite till. I stort sett hela länet trafikeras av bussar med lågt insteg, s.k. låggolvsbussar. Därför tror vi att många av er som idag åker färdtjänsttaxi även skulle kunna åka buss ibland.

Om du önskar en ledsagarbiljett kontakta din färdtjänsthandläggare så förmedlar han/hon din beställning till X-trafik. Du kan även själv beställa en biljett genom att fylla i beställningskupongen och skicka in denna till X-trafik tillsammans med en kopia på ditt färdtjänstbeslut.

Biljetten kan användas av valfri ledsagare men gäller naturligtvis bara när resan görs tillsammans med färdtjänstresenär.

Beställning av ledsagarbiljett >>Till toppen >>