Studeranderabatt


Alla studenter (oavsett ålder) som har giltigt studentkort och studerar minst 75% under minst 13 veckor på en studiemedelsberättigad utbildning under terminen får lägre pris jämfört med vuxenpris på enkelbiljett, 30-dagarsbiljett och årsbiljett. Gäller inte SFI-studerande eller studerande på yrkesförberedande kurser.

Studentkortet ska visas upp varje gång du reser.
Vid biljettkontroll kan du uppmanas att skicka in ditt intyg på studietakt från CSN.

ISIC-kortet är ett giltigt studentkort hos X-trafik