Färdtjänst

För den som på grund av funktionsnedsättning inte kan åka med den allmänna kollektivtrafiken finns färdtjänsten. Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken och avser särskilt anordnade transporter för personer med funktionshinder.

Om man har en funktionsnedsättning som gör att man har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att åka med allmänna kommunikationer så kan man ha rätt till färdtjänst. Funktionsnedsättningen ska inte endast vara tillfällig utan beräknas bestå i minst 3-6 månader.

I länet har vi en gemensam beställningscentral, Serviceresor, som samordnar alla resor. När man åker färdtjänst får man samåka med andra vilket kan innebära en del omvägar och ändrade restider.

Riksfärdtjänst

Med riksfärdtjänst avses resor från en kommun till en annan. Rätt till riksfärdtjänst har person med stor och varaktig funktionsnedsättning och som på grund av detta måste resa på ett dyrare sätt än andra. Ändamålet med resan ska vara rekreation, fritidsverksamhet eller annan enskild angelägenhet.

Ansökan om riksfärdtjänst ska ske för varje enskild resa. Resa med riksfärdtjänst kan t ex beviljas med tåg/buss/flyg tillsammans med ledsagare eller resa med särskilt anpassat fordon. Den som beviljats riksfärdtjänst får ersättning för sina merkostnader minus en av regeringen fastställd egenavgift.

Ansökan om färdtjänst och riksfärdtjänst

Region Gävleborg ansvarar för tillståndsgivningen i Bollnäs, Hofors, Nordanstig, Ockelbo och Söderhamns kommuner. Du som bor i någon av dessa kommuner och önskar ansöka om färdtjänst/riksfärdtjänst eller har några frågor vänder dig till handläggare på X-trafik via telefon 0771-12 12 11, telefontid måndag-fredag kl 08.00-11.30 samt 12.30-16.00 (fredagar 15.00), eller via e-post: fardtjanst.xtrafik@regiongavleborg.se.  Om du bor i någon annan kommun i länet vänder du dig till din hemkommun.

Mer information om färdtjänst och riksfärdtjänst hittar du i länkarna nedan.

 Information färdtjänst
 Information riksfärdtjänst
Du som är beviljad färdtjänst beställer din resa på tel. 0771-64 64 65.