Fritidsbiljett

Köp fritidsbiljett och res på kvällar och helger!

Fritidsbiljett kan du som är under 26 år använda. Res hur mycket du vill på vardagar kl 16-04 och när du vill på helger och större skollov såsom höstlov, jullov, sportlov, påsklov och sommarlov. Biljetten gäller med X-trafiks bussar, X-tåg och Tåg i Bergslagen inom länet. Fritidsbiljetten är opersonligt och kan lånas ut till andra som är under 26 år. Den gäller i 90 dagar och kostar 500 kr.

Datum för skollov