Försök med Närtrafik i Dellenbygden och Svågadalen från 12 december

Region Gävleborg och X-trafik har under 2016 gjort en utredning av Flextrafiken, som är ett komplement till den ordinarie linjetrafiken och som fungerar som anslutning till/från denna. Syftet har varit att ta fram en ny modell som ska vara enklare att använda och vara enhetlig i hela länet.

Från 12 december kommer man att prova en ny modell kallad Närtrafik i Svågadalen och Dellenbygden.
För att kunna använda den nya Närtrafiken måste man ha minst 2 km till närmaste busshållplats, men man behöver inte vara folkbokförd på adressen. Man söker en resa från sin adress i X-trafiks Reseplanerare på hemsidan och i mobil-appen. Får man träff på en resa kan man sedan boka den via Beställningscentralen på tel. 0771-49 79 39, senast två timmar innan avgång.

Här kan du läsa mer